in Blog

[Povestiri scurte]Moldovian cu autobuzu’

Nu sî mai pute acu şî i-o trebuit lu’ varu-niu sî mă chemi di urjenţî la el la oraş. Nu ştiu di şi trebi sâ mă duc tocmai io şî n-o chemat-o pi sorîsa. În fine, varu-niu ista îi mare diştept. Ari vro zăşi ani di când stă în oraş şî aproapi o uitat cum îi sâ dai la sapă. Ş-o luat apartamient di şeala, cu tielefon. Am înţăles câ ş-o tras şî internitî. Ghini, acu, el are acşentu’ ăla di orăşean şî sî mai încurcî în cuvinti.

Dupî cum vă zâşeam, m-o chiemat di urjenţî. Ş-o zîs cî el stă în partea şealaltî a oraşului şî cî trebi sî ieu autobuzul. Io, ghini, îl ieu. Mă duc stau vro’ zâşi minuti în staţie. Vini o cursî- Inşerc sî mă urc şî Doamni Fereşte parc-o trâznit-o pi-o ţaţî di ş-o băgat curu’n faţa mea să intre ea. Daca-i trăjeam un şut în cur, zâşe c-o tras-o boii în coadî. Da am zâs cî fimeili di la oraş îs mai proasti şi n-are rost sî li explic di bunul sâmţ. Intru, văd un loc la jeam liber. Mă aşez.

Mierg două staţii şî constat câ pi linia asta sî transportau vaşi o datî. Nu di una alta, da puţă a di toate. Şî vini una sî aşazî lânî mini. Sî uitî, mă analizazî în ochi şî pleacî. Vini o babî, sî uitî la mini şi îşi faşi cruşi, după cari sî uitî în altă parte. Vini un domn şî înşepi sî facî zgomoti di cal, di parcî acu îl luă răşeala. Mă bati uşor pi umăr şi înşepe sî ragî ca bou’ iar. Io îi dau “Bunî zâua” politicos. Nu răspundi şâ pleacî.

Nu-nţăleg şi au şiudaţii ăştia di la oraş. Ajung la ultima staţie, acolo unde ni-o zâs varu-niu sî cobor. Dau sî ies şî când mă râdic în chişioari, tătî lumea întoarşi capul. În staţie stă şeala şî m-aşteaptî. Când cobor sî uitî la mini şâ-mi zi-şi:

“Închidi uăi ţărani la magazâie!”

“Ia uiti uăai şi bulanjii în autobuz, nu mi-o zâs nişiunu”.

Write a Comment

Comment

  1. Hahahahahaha…deşi i momumentalî faza asta…tu n-ai putut zâşi cî nu-i magazîi şi-i prăvălii şî-i dischis pintru privitorii ca viţeii la poartî nouâ???