in Blog

[Povestiri scurte] Moldovian la discotiecî

Şi mai zâ îi aia în cari tre sâ mă duc la discotiecî. Adicî îmi plaşi sâ mâ distriez niţăl sâmbăta, da di data asta zâc sâ şie şeva mai speşial. Aşa câ-mi iau inima-n dinţ şî mă duc la discotiecî. La oraş. Tăt îi frumos aşilea, di la paznişii ăia cu cap di mâţî pi ei vreu sâ-nşep. Am dat sâ intru şî eu ca tăţi oaminii şî vini unu di şeala la mini şî mă mânjăşti pi mână cu un şerc. Mă uit la iel aşa cu nedumeriri şâ-i zâc politicos: “Tu-s şeapa mă-tii, scuipî şî şterji câ az m-am dat cu săpun”. Acu s-o fi supărat iel acolo niţăl câ sâ uita cam câş la mini. “Uăi, tu n-auz? Scuipî şî şterji”. Acu mai ierau nişti oamini cari voiau sî intri crecî, da nu ştiu cari din ei mă-mpinji. Şî măi când m-oi întoarşi şî-i dau una la ţoapa din spatili mieu di nu sâ vedi. Tăţ au sărit pi iea câ şicâ a lieşânat. “Da păi io când dădiam din astia-n Rodica, nişi nu sâ mişca”. Păi îmi fac io loc printre berbeşi acolo, şâ li zâc: “Daţâ-vă uăi c-o scol io”. O ieu în braţî şî când o izghiesc o datî di pamânt, s-o vez cum săre în sus.. di parcî atunşi o scosăsi din chizda mă-sii.

Apoi vini şeala cu cap di mâţî pi ţoali şî puni mâna pi mini. Şi io am crezut cî vre sâ mă felişiti. Şî râdicî o mînî di şeia di orăşan la mini, schiloadî şî vai di mama iei şî dă sâ mă loveascî. Zîşeau şiobaii pi imaş cî şicî di şeia antrienaţi ca Cichicean şî câ trebi sî mă fieresc di iei. Dă iel una pisti ochi mii, da nu prea sâmt ieu. Acu stătem şâ mă gândem câ dacî dau o palmî de-a me, zâşi cî lo pocnit calu. Şî mă fac oleacî spri iel. S-o cîcat pi iel.

Write a Comment

Comment