Soluţie propusă pentru deszăpezirea aleilor şi trotuarelor din mun. Bacău

Dacă tot s-a criticat şi s-a criticat felul în care autorităţile s-au comportat în ceea ce priveşte deszăpezirea pe raza municipiului, e timpul să se facă şi câteva propuneri. După cum se ştie deja, primăria nu trebuie să încheie un contract de deszăpezire pentru alei şi trotuare. Responsabilitatea asta cade în seama localniclor sau a […]